Kviečiame apsilankyti moderniai įsikūrusius apartamentus Šventojoje!

Vidaus tvarkos taisyklės

Mieli Svečiai,

Siekiant išvengti tarpusavio nesusipratimų prašome laikytis žemiau nurodytų vidaus tvarkos taisyklių:

Atvykimo laikas – nuo 14:00 val.
Išvykimo laikas – iki 12:00 val.
Ramybės valandos nuo 22 – 8 val.

Svečiai privalo:

 • Atvykus į “Aringos rezidenciją”, prašome sumokėti visą nuomos mokestį;
 • Neišbuvus nustatyto ar sutarto nuomos laiko, šeimininkai neprivalo grąžinti dalies mokesčio už neišbūtą laiką;
 • Rezervuojant sumokėti suderinto dydžio avansinį mokestį, kuris bus įskaičiuotas atsiskaitant, atvykus į vietą. Rezervavus, bet neatvykus sutartu laiku , avansas negrąžinamas;
 • Prieš išvykstant iš teritorijos priduoti nuomotas patalpas tvarkingas, dalyvauti atiduodant išnuomotas patalpas šeimininkams ar jų įgaliotam asmeniui. Už sugadintą inventorių ar kitas materialines vertybes atsiskaityti iš karto priduodant patalpas;
 • Apsigyvenę apartamentuose, patikrinkite jame esančius daiktus ir inventorių. Apie neveikiančius ar sugadintus daiktus nedelsdami praneškite šeimininkams, kad išvengti nesusipratimų. Neužmirškite – už sugadintą inventorių atsakote Jūs.
 • Neišsineškite iš patalpų jokių daiktų, priklausančių svečių namams “Aringos rezidencija”.
 • Taupiai naudoti vandenį ir elektros energiją;
 • Savo elgesiu nesudaryti nepatogumų kitiems svečiams ramiai ilsėtis ir naudotis bendromis patalpomis bei teritorija;
 • Asmeninius daiktus laikyti tik savo išnuomotose patalpose arba automobilyje (už asmeninių daiktų saugumą šeimininkai neatsako);
 • Laikytis priešgaisrinių reikalavimų, saugaus elgesio reikalavimų;
 • Už vaikų elgesį ir saugumą atsako tėvai ar kiti vaikus prižiūrintys (globojantys) asmenys: neleisti vaikams žaisti bei maudytis prie upės be tėvų ar suaugusiųjų priežiūros;

Apartamentuose draudžiama:

 • Rūkyti patalpose. Rūkyti galima balkone, terasoje, lauke. Cigarečių nuorūkas prašome išmesti į tam skirtas talpyklas. Bauda už rūkymą apartamentuose 30eur!
 • Šiukšlinti teritorijoje (mėtyti lauke nuorūkas, tarą, maisto atliekas);
 • Gadinti žolę;
 • Be suderinimo su šeimininkais ar jų įgaliotu asmeniu kūrenti sodyboje laužus ar naudoti kitus prietaisus, išskiriančius atvirą ugnį, naudoti bet kokius šaunamuosius ginklus, fejerverkus ar petardas;
 • Be šeimininkų ar jų įgalioto asmens leidimo atsivežti ir laikyti sodyboje šunis, kates ar kitus gyvūnus;
 • Be šeimininkų ar jų igalioto asmens leidimo pernešioti esantį materialųjį turtą ir inventorių;
 • Lauke naudoti kambariuose esančius rankšluosčius, antklodes, lovatieses, kėdes, stalus ir kitą kambarių bei lovų inventorių.
 • Automobilio statymas kieme neleidžiamas. Vietos yra pritaikytos prie teritorijos.

Svečių atsakomybė:

 • Svečiai materialiai atsako už visą sugadintą ar sunaikintą apartamentų ir teritorijoje esantį kilnojamą ir nekilnojamą turtą;
 • Jei nuostoliai teritorijoje atsirado dėl nepilnamečių veiksmų, už juos atlyginti privalo vaikų tėvai ar globėjai;
 • Klientui ar jo vaikams susižalojus dėl savo ar drauge esančių svečių veiksmų ar sugadinus savo turtą dėl pačių neatsargumo, rezidencijos šeimininkai už tai neatsako.
 • Klientų svečiams leidžiama lankytis iki 24 valandos, nebent su šeimininkais yra susitarta kitaip.
 • Prašome atsivežti savo patalynę. Vienas mūsų patalynės komplektas kainuoja 6eur.
 • Išvykstant raktą maloniai prašome grąžinti šeimininkams. Pametus raktą, turėsite sumokėti rakto pagaminimo mokestį – 15 Eur.

Priešgaisrinės ir saugaus elgesio taisyklės. Svečiai privalo:

 • Tvarkingai naudotis elektros prietaisais, neleisti jais naudotis vaikams. Nepalikti be priežiūros įjungtų elektros prietaisų bei radijo ar televizijos aparatūros;
 • Naudodamiesi virtuvės įranga, laikykitės elektros prietaisų vartojimo saugos taisyklių. Nepalikite įjungtų elektros prietaisų be priežiūros. Virtuvėje gamindami valgį, būtinai įjunkite gartraukį ir ventiliaciją, praverkite langą;
 • Rūkyti tik tam skirtose vietose ir užgesintas nuorūkas mesti tik į tam skirtas talpas;
 • Malkas dėti tik tam skirtose vietose saugiu atstumu, toliau nuo atviros ugnies;
 • Kūrenantis ugnies židiniui, nepalikti be priežiūros vaikų bei neleisti vaikams jo kūrenti ar žaisti su degančiais pagaliukais, malkomis, žarijomis;
 • Miške nesukelti bet kokio pobūdžio ugnies ( nemėtyti nuorūkų, nenaudoti atviros ugnies);
 • Teritorijoje ugnį kurti tik tam įrengtose vietose. Draudžiama ugnį palikti be priežiūros, pasitraukiant nuo ugnies židinio, jį būtina užgesinti;
 • Vaikams maudytis, irstytis valtimi, žvejoti galima tik kartu su tėvais ar globėjais;
 • Pastato balkonuose ir visoje teritorijoje esančiose pavėsinėse nelipti ir nesėdėti ant tvorelių;
 • Elgtis taip, kad nesudarytų pavojaus savo ir kitų svečių sveikatai ir gyvybei;
 • Inventorių naudoti tik pagal paskirtį;
 • Kiekvienas svečias individualiai atsako už atsivežto maisto kokybę ir šviežumą;
 • Svečiui ar jo vaikams susižalojus pačiam arba sugadinus savo turtą dėl pačių kaltės, pažeidžiant saugaus elgesio, priešgaisrines ir vidaus tvarkos taisykles, sodybos šeimininkas už tai neatsako;
 • Už nelaimingus atsitikimus ir jų pasekmes, įvykusius dėl alkoholio vartojimo, atsako pats svečias;
 • Tėvai ar nepilnamečių vaikų globėjai (prižiūrintys asmenys) privalo užtikrinti vaikų saugumą;
 • Pagrindinis patalpų ar teritorijos užsakovas įsipareigoja supažindinti kitus nuomoje dalyvaujančius sodybos svečius su priešgaisrinėmis ir saugaus elgesio taisyklėmis ir visiškai atsako už tai, kad sodybos svečiai laikytūsi šių taisyklių. Taip pat yra atsakingi sodybos šeimininkams ar jų įgaliotam asmeniui ir užtikrina nustatytą tvarką visoje teritorijoje.
 • Mes turime teisę anuliuoti rezervacijas, jeigu negautas avansinis mokėjimas arba nepakankamas pinigų likutis kreditinėje kortelėje bei nepavyksta susisiekti telefonu arba elektroniniu paštu per 24 val.


Linkime ramaus ir malonaus poilsio.